itslearning og G Suite

Få skikkelig utbytte av G Suite!

Alle skoler som har G Suite sammen med itslearning kan bruke en rekke smarte funksjoner som hjelper lærer og elever å spare tid. Inn- og utlevering samt vurdering av oppgaver kan være lite smidig om man bare har G Suite. Men kombinert med oppgavefunksjonen i itslearning blir dette sikrere og enklere enn noen gang før. Du bruker fortsatt G Suite til å lage detaljer i oppgaven og elevene skriver sine svar i typisk i et Google-dokument. Dette er mulig fordi løsningene er tett integrert.


Se hvordan dette virker i denne videoen!

Start itslearning ved ett klikk fra din Chromebook - ingen ekstra pålogging

Del dine filer fra Google Disk - gi elevene hver sin kopi til innleveringer

Bruk delt innhold aktivt i ukeplaner, lekser, innleveringer og undervisning.

Opprett, del og vurder Google-dokumenter direkte fra itslearning


Få alle innleveringer, lekser og frister fra itslearning automatisk i kalenderen