Stengte skoler

Hjelp ved stengte skoler

VIKTIG: Dersom du ikke har funksjonene som vist i videoene under tar du kontakt med vår support. support.no@itslearning.com

1. Nå ut med informasjon til elevene
 

Med meldingsfunksjonen kan du sende individuelle eller felles meldinger til elevene. Disse kommer som push-meldinger på mobilen. I meldingsfunksjonen skriver du navnet på de som skal motta beskjeden. Du kan sende til en hel faggruppe ved å skrive navnet på faget i mottakerfeltet. 

2. Bruk planleggeren til å lage arbeidsplan 

Trykk på “Plan” i det aktuelle faget. Velg dato for planen og legg inn beskrivelse. Velg eller lag ressurser og innhold(se under for tips til innhold). Elevene ser planen automatisk på fagets startside når de logger på. På denne måten er det enkelt for elevene å vite hva de skal gjøre. 

3. Bruk “Gjøremål” 

Med verktøyet “Gjøremål” kan du instruere elevene til å gjøre ulike oppgaver uten at disse skal leveres inn. Du kan for eksempel bruke gjøremål til å instruere elevene til å lese i en fagbok eller regne i matteboken. Elevene kan kvittere for at de har gjennomført aktiviteten. På denne måten får du god oversikt over hvor langt elevene er kommet. 

4. Video og lyd som innlevering

Det er enkelt å jobbe med muntlige aktiviteter selv om skolen er stengt. Gi elevene en oppgave som de skal levere inn - til dette bruker du verktøyet “Oppgave”. Be elevene svare ved bruk at videoopptaksfunksjonen. Du kan nå se og høre elevene og gi dem tilbakemelding på innleveringen. 

5. Søk og del i Biblioteket

I toppmenyen i itslearning finner du “Biblioteket”. Her kan du søke etter ferdige digitale undervisningsressurser som du kan bruke med elevene. Søk på stikkord og sjekk ut resultatene. Finner du noe du vil benytte er det bare å trykke “Legg til” og velge fag eller plan. 

6. Følg opp elevene

I fagene har lærere og elever funksjonen “360 rapporter”. Dette er nyttige fordi man kan se aktiviteten til elevene i sanntid, undersøke hvilke ressurser og oppgaver de er ferdig med samt sende dem individuelle oppfølgingsmeldinger.