Tips og triks

Våre alle beste tips!

Vi vet at din tid er verdifull. Derfor har vi nå gjort oppgaveverktøyet i itslearning enda bedre.  

Nå kan du legge ved en mal for besvarelsen til hver elev. På denne måten sparer du tid og klikking

når du vurderer besvarelsene.
Se hvordan du kan gjøre:

- oppgaveinnleveringen superenkelt for elevene

- gi elevene god oversikt med læringsstier

- elevene delaktig i vurderinsarbeidet med medelevvurdering