Tips og triks

Gratis opplæring!

Våre alle beste tips!

Se hvordan du kan gjøre:

- oppgaveinnleveringen superenkelt for elevene

- gi elevene god oversikt med læringsstier

- elevene delaktig i vurderinsarbeidet med medelevvurdering