veiledning

Veiledning

Veiledning for systemadministratorer og skoleadministratorer


 


For å avhjelpe eventuelle problemer og spørsmål på en raskere måte, åpner vi for nettmøte alle systemadministratorer og skoleadministratorer hver dag kl. 15 – 16. Møtet vil være åpent hele timen, så man kan bli med og stille spørsmål når som helst så lenge møtet det varer. Vi bruker tiden til en åpen runde med spørsmål fra dere, og vi kan vise og gå igjennom muligheter inne i plattformen, svare på eventuelle spørsmål, og/eller finne svar på spørsmål dere måtte ha i disse dagene.

 

Håper disse møtene kan være til støtte i disse ekstremt spesielle dagene.

 

Trykk under for å registrere deg.